Európska komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o nariadení o transparentnosti politickej reklamy. Nariadenie je súčasťou opatrení Komisie na ochranu integrity volieb a podporu otvorenej demokratickej diskusie. Podľa týchto nových pravidiel bude musieť mať politická reklama jasné označenie spolu s informáciami kto a koľko za ňu zaplatil, s ktorými voľbami, referendom alebo regulačným procesom súvisí, a či cieli na určitú skupinu voličov. Občania tak budú môcť rozlíšiť komunikáciu zameranú na ovplyvnenie ich politických názorov a rozhodnutí. Techniky cielenia a zosilňovania vplyvu budú dostupné len pre internetovú politickú reklamu založenú na osobných údajoch zhromaždených od dotknutej osoby s jej súhlasom, pričom sa zakáže používanie citlivých osobných údajov. Obmedzí sa tým ich zneužívanie na možnú manipuláciu voličov. Všetky internetové politické reklamy budú dostupné v online archíve reklám. Tri mesiace pred voľbami sa zakážu sponzorované reklamy z krajín mimo EÚ.