Európska komisia uverejnila svoju výročnú správu o programe Erasmus+, z ktorej vyplýva, že sa na ňom zúčastňuje viac ľudí než kedykoľvek predtým, počet podporovaných projektov rastie a Erasmus+ sa stáva inkluzívnejším a posilňuje sa aj jeho medzinárodný rozmer. V roku 2017 investovala EÚ do tohto programu rekordných 2,6 miliardy EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje nárast o 13 %.

V roku 2017 prebehli oslavy 30. výročia programu Erasmus (1 900 podujatí v 44 krajinách). V rámci programu Erasmus+ sa v 2017 poskytla podpora takmer 800 000 ľuďom na štúdium, odbornú prípravu alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí (o 10 % viac ako v roku 2016). Najviac študentov vysielajú 3 krajiny: Francúzsko, Nemecko a Španielsko. Medzi 3 najobľúbenejšie destinácie študentov patria Španielsko, Nemecko a Spojené kráľovstvo.

Program Erasmus+ môžu využívať aj študenti a zamestnanci odbornej prípravy (160 000), mladí ľudia a pracovníci s mládežou (158 000) a zamestnanci v oblasti vzdelávania dospelých (6 400). Okrem toho boli projekty spolupráce prínosom aj pre učiteľov a zamestnancov škôl (47 000) a ich žiakov (110 000). V rámci programu sa financovalo i 162 športových projektov, do ktorých sa zapojilo 930 organizácií. Erasmus+ sa stáva čoraz dostupnejším. Ponúka viac príležitostí a poskytuje dodatočné finančné prostriedky aj účastníkom zo znevýhodneného sociálno-ekonomického prostredia. V roku 2017 sa do mobilitných aktivít programu Erasmus+ v oblasti vysokoškolského vzdelávania zapojilo takmer 21 000 znevýhodnených študentov a zamestnancov.