Po Nemecku a Rumunsku sa aj Dánsko, Grécko, Maďarsko a Švédsko stali štátmi, ktoré spravujú rezervu zdravotníckeho vybavenia rescEU. V súčasnosti buduje s finančnou podporou Európskej komisie dovedna 6 členských štátov EÚ spoločné európske zásoby životne dôležitého ochranného a iného potrebného zdravotníckeho vybavenia, ktoré sa môže v Európe distribuovať v čase núdzových zdravotných situácií, napríklad keď sú vnútroštátne systémy zdravotnej starostlivosti preťažené pacientmi s koronavírusom.
Rezerva rescEU môže zahŕňať rôzne typy zdravotníckeho vybavenia, ako sú ochranné rúška alebo pľúcne ventilátory používané v intenzívnej starostlivosti, pričom sa neustále dopĺňa. Táto rezerva sa nachádza vo viacerých členských štátoch, ktoré zároveň zabezpečujú obstarávanie príslušného vybavenia. Európska komisia v plnej miere financuje toto zdravotnícke vybavenie vrátane skladovania a dopravy. Na základe potrieb krajín žiadajúcich o pomoc EÚ v rámci mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany potom Koordinačné centrum pre reakcie na núdzové situácie riadi distribúciu vybavenia tak, aby sa dostalo tam, kde je najviac potrebné. Strategická zdravotnícka kapacita je súčasťou širšej rezervy rescEU, ktorú tvoria aj iné kapacity, ako sú prostriedky leteckého hasenia požiarov a kapacity na zdravotnícky odsun. Rezerva rescEU predstavuje posledný stupeň mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany, ktorú možno aktivovať pre všetky typy prírodných nebezpečenstiev a rizík vyvolaných ľudskou činnosťou.