Kontinuálne sa pracuje na záchrane ľudských životov, riešení základných príčin neregulárnej migrácie, ochrane vonkajších hraníc Európy či na ďalšom prehlbovaní spolupráce s medzinárodnými partnermi. Celková situácia však zostáva nestabilná, a preto je v záujme zabezpečenia nepretržitej a účinnej reakcie na výzvy, ktoré migrácia prináša, potrebné, aby členské štáty a EÚ spoločne vynaložili ďalšie úsilie a aby najmä vyčlenili dodatočné finančné zdroje.

Prvý podpredseda Komisie Frans Timmermans v tejto súvislosti uviedol: Dnešná správa informuje o pokroku, ktorý sa podarilo dosiahnuť od minulého novembra. Tento pokrok je výsledkom nášho pevného spoločného odhodlania pristupovať k riadeniu migrácie komplexne. Pozitívne výsledku, ktoré sme dosiahli, musíme udržať a zároveň musíme usilovne pracovať na prijímaní ďalších opatrení, vrátane zhody v otázke reformy azylového systému. Niektoré z týchto opatrení sú mimoriadne naliehavé. To je aj prípad poskytnutia finančných príspevkov, ku ktorým sa členské štáty zaviazali. Riadenie migrácie zostáva pre našich občanov jednou z najvyšších priorít. Naplniť sa nám ju však podarí iba pomocou skutočne komplexného a spoločného prístupu.“