Grécko je krajinou, ktorá čelí mimoriadnemu migračnému tlaku. Za prvých 10 mesiacov tohto roka bolo zaznamenaných 581 640 nelegálnych prekročení turecko-gréckej hranice. Len od prvého novembra na územie Grécka vstúpilo vyše 50 000 ľudí.
Grécko dnes prijalo tri konkrétne opatrenia na riešenie utečeneckej krízy:
Grécko aktivovalo Európsky mechanizmus civilnej ochrany a požiadalo o materiálnu pomoc pre utečencov a žiadateľov o azyl. Grécko požiadalo o stany, generátory, postele, hygienické zariadenia a lekárničky pre poskytnutie prvej pomoci. Poskytnutie pomoci bude koordinovať Európska komisia.
Grécko sa s Frontexom dohodlo na detailnom pláne, ktorý sa týka hranice s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko. Agentúra Frontex bude na tomto úseku hranice pomáhať s registráciou migrantov
Grécko požiadalo o aktiváciu mechanizmu RABIT – ide o mechanizmus rýchleho nasadenia na hranice. Môže ho využiť každý členský štát, ktorý čelí masívnemu migračnému tlaku. Tímy rýchleho nasadenia z ostatných členských krajín EÚ poskytnú okamžitú pomoc predovšetkým na ostrovoch v Egejskom mori. Tento mechanizmus sa osvedčil v Grécku už v roku 2010, kedy pozemný úsek hranice s Tureckom čelil veľkému migračnému tlaku.