Odo dňa 1. júla 2022, nadobudne účinnosť nové vylepšené nariadenie o roamingu. Predlžuje platnosť režimu „roaming za domáce ceny“ do roku 2032. Ide o režim, vďaka ktorému môžu cestujúci v EÚ a EHP volať, posielať textové správy a surfovať po internete v zahraničí bez dodatočných poplatkov. Nové pravidlá okrem toho prinesú podnikom a občanom EÚ významné výhody, keďže budú mať pri využívaní roamingu v zahraničí rovnakú kvalitu mobilných služieb, akú majú doma. Nové pravidlá takisto zlepšujú prístup k tiesňovej komunikácii v celej EÚ a zaručujú jasné informácie o službách, na ktoré sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky.
Spotrebitelia budú mať teraz právo na rovnakú kvalitu mobilného internetu v zahraničí ako doma. Operátori poskytujúci mobilné služby by mali zabezpečiť, aby spotrebitelia mali prístup k používaniu sietí 4G alebo pokročilejších sietí 5G, ak sú k dispozícii v destinácii, ktorú spotrebiteľ navštívi. Spotrebitelia by mali mať možnosť nájsť informácie o dostupnosti siete vo svojich zmluvách o mobilných službách a na webových sídlach operátorov.