V rámci obdobia 2021 – 2022, teda v rámci prvých rokov trvania akčného plánu pre rodovú rovnosť (GAP III), vyčlenila Európska únia 22,4 miliardy eur ako príspevok na podporu budovania sveta, ktorý je rodovo vyváženejší. Práve uverejnila spoločnú správu Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť o vykonávaní GAP III.EÚ podporila partnerské krajiny a občiansku spoločnosť v zlepšovaní situácie v oblasti rodovej rovnosti. Transformačné výsledky dosiahnuté v rámci Tímu Európa zahŕňajú posilnenie ochrany žien a dievčat pred rodovo motivovaným násilím, rozšírenú účasť na verejnom a politickom živote, lepší prístup k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a sociálnej ochrane a posilnenie hospodárskeho postavenia. Aby nadviazala na tieto úspechy, predlžuje EÚ trvanie akčného plánu pre rodovú rovnosť na obdobie od roku 2025 do roku 2027 s cieľom budovať rodovo vyvážený svet.