V záujme podpory udržateľnej mobility, Európska komisia navrhuje, aby sa rok 2021 stal Európskym rokom železníc. Jeho cieľom je podpora dosiahnutia záväzkov vyplývajúcich z Európskej zelenej dohody v doprave. Na podporu železníc ako udržateľného, ​​inovatívneho a bezpečného spôsobu dopravy Komisia usporiada v roku 2021 niekoľko podujatí, kampaní a iniciatív. Tie sa zamerajú na vyzdvihnutie výhod, ktoré tento spôsob cestovania prináša pre občanov, hospodárstvo a klímu a zamerajú sa na výzvy, ktorým treba čeliť pre vytvorenie jednotného európskeho železničného priestoru bez hraníc.

Komisárka pre dopravu Adina Văleanová uviedla: „Železničná doprava je bezpochyby synonymom mnohých výhod vo väčšine oblastí: udržateľnosť, bezpečnosť a dokonca aj rýchlosť, a preto že sú organizované a navrhnuté tak, aby zohľadňovali zásady 21. storočia. Vytvorenie homogénnej a funkčnej siete v celej Európe je dielom politickej súdržnosti.“ Návrh Komisie musí schváliť Európsky parlament a Rada.