Dňa 1. decembra uplynul presne jeden rok odkedy nastúpila do čela Európskej komisie Ursula von der Leyenová. Počas tohto náročného obdobia predložila EK pod jej vedením mnoho ambicióznych návrhov a iniciatív v rôznych oblastiach s jedným spoločným cieľom: vytvoriť zelenú a digitálnu Európu a naplniť ciele definované v Európskej zelenej dohode.
Rýchle prispôsobenie sa a spoločný európsky prístup si vyžiadala pandémia nového koronavírusu. Na zvládnutie jej dopadov prijala EK ambiciózny plán obnovy pod názvom NextGeneration EU, ktorý má pomôcť krajinám realizovať reformy a spamätať sa z následkov a dopadov koronakrízy. EK priniesla spoločné návrhy aj v oblasti zdravotníctva.