<font face="Times New Roman" size="3">Diskusné stretnutie Café Europa bude pokračovať v Bratislave stretnutím dňa&nbsp;17. marca 2015, 17:30, <font color="black"><b>Bratislava
</b></font><font color="black">(KC Dunaj). </font></font><font face="Times New Roman" size="3">Diskutovať prídu: Vladimír
Vaňo, hlavný analytik&nbsp; Sberbank Europe a Juraj Karpiš, analytik INESS.
</font><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div><font face="Times New Roman" size="3">Debaty Café Európa sú určené pre širokú verejnosť,
kde si prítomní vypočujú dva protichodné názory diskutujúcich hostí. Možnosť
prispieť do debaty otázkou či názorom majú aj ľudia z publika. </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div><font face="Times New Roman" size="3">K jednotlivým debatám na </font><a href="wlmailhtml:{96564204-C3D7-48D5-B2CD-FC3CEAA86EA1}mid://00000018/!x-usc:https://www.facebook.com/cafeeuropa.sk"><font color="blue" face="Times New Roman" size="3"><u>Facebookovom
profile</u></font></a><font face="Times New Roman" size="3"> Cafe Europy pravidelne prebiehajú súťaže o ceny. </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div><font face="Times New Roman" size="3">Záznamy z minulých debát sú k dispozícii na webovej stránke </font><a href="wlmailhtml:{96564204-C3D7-48D5-B2CD-FC3CEAA86EA1}mid://00000018/!x-usc:http://www.cafeeuropa.sk/"><font color="blue" face="Times New Roman" size="3"><u>www.cafeeuropa.sk</u></font></a><font face="Times New Roman" size="3">. </font></div><font face="Times New Roman" size="3">
</font><div><font face="Times New Roman" size="3"><span style="font-size: 11pt;">&nbsp;</span></font></div>