Komisia navrhla ročný rozpočet EÚ na rok 2024 vo výške 189,3 miliardy EUR. Rozpočet budú dopĺňať platby v odhadovanej výške 113 mld. EUR na granty v rámci NextGenerationEU, postpandemického nástroja obnovy a odolnosti.
V návrhu sú finančné prostriedky nasmerované do oblastí, v ktorých môžu prispieť ku skutočnej zmene, pričom sa prihliada na najakútnejšie potreby členských štátov EÚ a našich partnerov na celom svete v oblasti oživenia hospodárstva. Finančné prostriedky budú podporovať zelenú a digitálnu transformáciu, vytváranie pracovných miest a posilnenie postavenia Európy vo svete, čím prispejú k modernizácii a posilneniu našej Únie.
Komisia bude naďalej podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.