Európska únia v roku 2017 hospodári s rozpočtom 157,9 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 1% HDP EÚ. Financie pôjdu najmä na investície, ktoré zvyšujú hospodársky rast, a zamestnanosť, ako aj globálnu konkurencieschopnosť európskej ekonomiky. V porovnaní s minulosťou došlo aj k výraznému navýšeniu rozpočtu na posilnenie bezpečnosti, vonkajších hraníc Európskej únie, ako aj na zmierňovania príčin a dôsledkov migrácie. Slovensko naďalej ostáva takzvaným čistým prijímateľom z rozpočtu Európskej únie. V roku 2015 Slovensko dostalo z európskeho rozpočtu o 3 miliardy viac ako bol jeho príspevok.