Podľa najnovších údajov už päť štátov tento rok prekročí povolený limitrozpočtového deficitu (3 % HDP) a tri dosiahnu hornú hranicu. Informovala o tom agentúra Bloomberg.Sú medzi nimi tri veľké ekonomiky EÚ: Británia, Francúzsko a Španielsko a tiež Grécko a Chorvátsko. Ďalším trom štátom, Fínsku, Poľsku a Rumunsku, hrozí, že dosiahnu hraničnú hodnotu rozpočtového schodku.Pravidlá EÚ okrem limitu pre rozpočtový deficit stanovujú aj hornú hranicu pre štátny dlh maximálne na úrovni 60 % HDP. Krajinám, ktorí porušujú tieto pravidlá, hrozia v poslednom štádiu aj pokuty, aj keď európske inštitúcie zatiaľ ešte žiadnemu štátu finančný trest neuložil.Mnohé krajiny porušili Pakt stability a rastu v období po vypuknutí globálnej finančnej a neskôr hospodárskej krízy v roku 2008.Tento rok bude počet vinníkov najmenší za deväť rokov. Ale zadlžené Grécko porušuje Pakt stability a rastu už 21 rokov a Francúzsko, ktoré je druhou najväčšou ekonomikou eurozóny, prekračuje povolený limit už deväť rokov v rade. Oba štáty dostali varovania z Európskej komise. Oba tiež dosiahli opakovane dohodu o predlžení termínu na splnenie limitu a zavedenie potrebných reforiem.