Európska komisia predstavila svoje stanoviská k návrhom rozpočtových plánov členských štátov eurozóny na rok 2020. Od júla tohto roku sa po prvýkrát od roku 2002 na žiadny členský štát eurozóny nevzťahuje postup pri nadmernom deficite. Očakáva sa, že pomer dlhu eurozóny k HDP bude pokračovať v poklese posledných rokov, a zníži sa tak z približne 86 % v roku 2019 na asi 85 % v roku 2020. EK zároveň zistila, že žiadny z návrhov rozpočtových plánov na rok 2020 nie je vo vážnom nesúlade s požiadavkami Paktu stability a rastu. Deväť plánov členských štátov je v súlade s Paktom stability a rastu v roku 2020; plány 2 členských štátov sú vo všeobecnosti v súlade s paktom a v prípade plánov 8 členských štátov hrozí, že na budúci rok dôjde k nesúladu s paktom.