9. mája 2019 sa v rumunskom Sibiu stretnú lídri EÚ, aby diskutovali o svojich názoroch na výzvy a priority, ktoré čakajú EÚ v nasledujúcich rokoch. Očakáva sa, že lídri obnovia záväzok budovať EÚ, ktorá sa zameriava na riešenie skutočných problémov občanov. Budú sa zamýšľať nad politickými cieľmi Únie a pripravia strategický program na nasledujúcich päť rokov (2019 – 2024).

Na svojom súčasnom programe sa Európska rada dohodla v júni 2014 a Junckerova Komisia ho pretavila do svojich 10 politických priorít. Tieto priority sa zamerali na otázky, na ktorých Európanom najviac záleží: obnova pracovných miest, rastu a investícií, posilnenie sociálnej spravodlivosti, riadenie migrácie, zmierňovanie bezpečnostných hrozieb, využitie potenciálu digitálnej a energetickej transformácie, premena EÚ na silnejšieho globálneho aktéra a posilnenie transparentnosti a demokratickej legitimity.

Junckerova Komisia predložila všetky legislatívne návrhy, ku ktorým sa zaviazala na začiatku svojho funkčného obdobia, do leta 2018. Celkovo to bolo 471 nových legislatívnych návrhov a prebralo sa  44 dodatočných návrhov, ktoré predložili predchádzajúce Komisie. 348 z týchto návrhov už prijali alebo schválili Európsky parlament a Rada ešte v tomto funkčnom období.

Komisia dnes vydala aj sériu 20 informačných hárkov, na ktorých ukazuje, ako sa EÚ podarilo splniť si záväzky prijaté v roku 2014.

Európsku komisiu bude na neformálnom stretnutí hláv štátov a vlád EÚ27 9. mája 2019 v Sibiu zastupovať jej predseda Juncker a zúčastnia sa aj komisári Thyssenová a Navracsics.