Po zavedení rozšírenej zodpovednosti výrobcov by mestá a obce na Slovensku mali ročne ušetriť až 31 miliónov EUR. Samosprávy ostávajú aj naďalej zodpovedné za odstraňovanie odpadov.
Samosprávy ostávajú pri nakladaní s komunálnymi odpadmi kľúčovými hráčmi. Nový zákon o odpadoch zavádza tzv. spoločnú zodpovednosť za triedený zber, čo vyžaduje úzku spoluprácu medzi obcami a mestami, výrobcami a zbernými spoločnosťami.
Podľa princípu spoločnej zodpovednosti musia obce zabezpečiť dostupnosť triedeného zberu pre občanov na svojom území pomocou dostatočne hustej siete zberných nádob alebo kontajnerov. Výrobcovia sú na druhú stranu úplne zodpovední za financovanie triedeného zberu v rozsahu dohodnutej spolupráce, ak sa vykonáva správne. V prípade, že je triedený odpad znečistený alebo je systém vykonávaný neefektívne, výrobcovia združení v organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV), môžu obci preplatiť len tzv. obvyklé náklady. (Viac sa dozviete v článku Opens external link in new windowZa odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík.)