Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci vo výške 200 miliónov EUR na podporu spoločností prenajímajúcich priestory, ktoré boli pri svojej činnosti obmedzené opatreniami proti šíreniu ochorenia COVID-19. Ide o spoločnosti, ktoré museli uzavrieť obchody, prerušiť výučbu (v školách a školských zariadeniach) alebo vylúčiť prítomnosť verejnosti zo zariadenia kvôli prepuknutiu pandémie. EK schválila podporu pre krajinu na základe dočasného rámca, ktorý umožňuje členským štátom využívať úplnú flexibilitu stanovenú v pravidlách štátnej pomoci, aby mohli podporiť hospodárstvo v čase pandémie COVID-19. Verejná podpora, ktorá bude mať formu priamych grantov, je určená na pokrytie zníženia nájom dohodnutý s prenajímateľom, až do maximálnej výšky 50 % pôvodného nájomného. Konkrétnejšie, ak nájomca dohodne s prenajímateľom zľavu 20 % z nájomného, štát zaplatí prenajímateľovi v mene nájomcu, ďalších 20 % nájomného, čím sa nájomcovi zníži nájomné o 40 %.