EÚ dnes schválila zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá vytvorí predpoklady pre spoločné riadenie vonkajších schengenských hraníc. Členské štáty EÚ si naďalej ponechávajú svoje kompetencie a suverenitu nad ochranou štátnych hraníc. Budú pokračovať v riadení svojich vonkajších hraníc, Európska pohraničná a pobrežná stráž však bude rozhodne poskytovať podporu všetkým členským štátom. Bude tiež môcť rozpoznať slabé miesta a zasiahnuť, aby sa nedostatky vyriešili v predstihu a nie vtedy, keď už je príliš neskoro.