Európsky parlament zorganizuje seminár na tému „Správa o stave Únie“, ktorý sa bude konať v Bruseli vo štvrtok 8. septembra 2022 v čase od 09:00 do 12:00 hod.
V úvode seminára vystúpi predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola. Následne budú poslanci Európskeho parlamentu a experti s novinármi z členských štátov EÚ diskutovať o týchto témach: – ekonomický výhľad uprostred krízy, – plnenie prísľubov v sociálnej oblasti, – klimatická a energetická transformácia.
Správu o stave Únie prednesie v Európskom parlamente predseda Európskej komisie každý rok v septembri. Hodnotí v nej výsledky dosiahnuté v uplynulom roku a predstaví priority na nasledujúci rok. Predseda v prejave tiež načrtne, ako bude Komisia riešiť najnaliehavejšie výzvy, ktorým Európska únia v danom období čelí, a predstaví aj víziu vytvárania budúcnosti EÚ. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen prednesie svoj tretí prejav o stave Únie pred plénom Európskeho parlamentu v stredu 14. septembra v Štrasburgu.