V utorok 10. mája 2016 sa bude konať seminár „Transparentnosť – nástroj na zvýšenie kvality zdravotníctva?”, ktorý Zastúpenie pripravilo v spolupráci s Transparency International Slovensko.
Hlavným cieľom seminára bude spoločná diskusia o zmenách, ktoré by pomohli zlepšiť stagnujúce zdravotníctvo. Výstupom seminára bude i rebríček najdôležitejších opatrení, ktoré aj cestou transparentnosti môžu viesť k zvýšeniu efektívnosti a kvality zdravotníctva na Slovensku.