Vo februári bude Európsky kontaktný bod realizovať informačné semináre ku grantovému programu Európa pre občanov.Informačné semináre budú zamerané na všetky opatrenia v programe: 1. Európska pamäť a 2.1 Družobné partnerstvá miest, 2.2 Siete medzi mestami a 2.3 Projekty občianskej spoločnosti v rámci oblasti Podpora demokracie a občianska participácia.
Určené sú predovšetkým mimovládnym neziskovým organizáciám a verejným subjektom – vzdelávacím a výskumným organizáciám v oblasti pamäťových aktivít a občianskej spoločnosti, zástupcom miest, obcí, krajov, ďalej asociáciám partnerských miest, regionálnym združeniam a mimovládnym organizáciám reprezentujúcim záujmy miestnej a regionálnej samosprávy, ktoré plánujú podať projekt v marcovej uzávierke (k 1.3.2016).