<p align="justify" class="MsoNormal" style="line-height: 150%;"><font face="Times New Roman" size="3">Na žiadosť predsedu Európskej
komisie <span class="hps">Jean</span><span class="atn">-</span>Claude <span class="hps">Juncker</span>a,<span class="hps"> podpredseda Európskej komisie (EK)
pre Energetickú úniu</span> Maroš <span class="hps">Šefčovič,</span> dnes oznámil,
že začína sériu návštev členských štátov k Energetickej únii. Cieľom jeho
návštev bude <span class="hps">zapojiť</span> sa <span class="hps">do</span> <span class="hps">intenzívneho</span> <span class="hps">dialógu</span> <span class="hps">s
vládami členských štátov,</span> <span class="hps">národnými</span> <span class="hps">parlamentmi, europoslancami</span>, ako aj kľúčovými partnermi <span class="hps">v sektore energetiky, ako aj sociálnymi partnermi, zástupcami
</span>priemyslu, podnikateľov <span class="hps">a</span> <span class="hps">mimovládnych</span> <span class="hps">organizácií</span>. <span class="hps">V nasledujúcich</span> <span class="hps">týždňoch</span> <span class="hps">a</span> <span class="hps">mesiacoch podpredseda EK Maroš Šefčovič
postupne navštívi</span> <span class="hps">členské štáty, aby</span> im predstavil
prínosy<span class="hps">, ktoré</span> E<span class="hps">nergetická únia</span>
môže priniesť <span class="hps">európskym občanom a
podnikom</span>.</font><o:p></o:p></p>