Vedúci predstavitelia EÚ sa 25. marca stretnú v Ríme pri príležitosti osláv 60. výročia Rímskych zmlúv, ktoré boli podpísané v tento deň v roku 1957. Predseda Komisie Jean-Claude Juncker sa zúčastní na samite v Ríme, kde sa uskutoční viacero podujatí na počesť tohto výročia, ktoré zároveň poskytnú príležitosť na diskusiu o spoločnej budúcnosti Európy.

Rímske zmluvy, podpísané šiestimi zakladajúcimi členskými štátmi, pripravili pôdu pre Európsku úniu, ako ju poznáme dnes: opätovne zjednotený kontinent, kde panuje mier, založený na hodnotách solidarity, demokracie a právneho štátu.

Toto výročie je príležitosťou pripomenúť si naše spoločné úspechy a diskutovať o budúcnosti EÚ-27. V nadväznosti na predloženie bielej knihy Komisie o budúcnosti Európy by vedúci predstavitelia EÚ mali prijať Rímske vyhlásenie, v ktorom budú spomenuté doterajšie úspechy Únie a jej súčasné výzvy a súčasne uvedený záväzok usilovať sa o jednotnosť Únie s jej 27 členmi a posilniť spoločné opatrenia v kľúčových oblastiach politiky v prospech občanov.