Európska komisia navrhla nový legislatívny nástroj a Európsky plán na zníženie dopytu po plyne s cieľom znížiť spotrebu plynu v Európe o 15 % do nasledujúcej jari. Všetci spotrebitelia, orgány verejnej správy, domácnosti, vlastníci verejných budov, dodávatelia energie a priemysel môžu a mali by prijať opatrenia na úsporu plynu. Komisia takisto urýchli prácu na diverzifikácii dodávok vrátane spoločného nákupu plynu s cieľom posilniť možnosť EÚ získavať alternatívne dodávky plynu. EÚ čelí riziku ďalšieho obmedzovania dodávok plynu z Ruska v dôsledku toho, že Kremeľ využíva plyn ako zbraň, pričom takmer polovica členských štátov je už teraz postihnutá zníženými dodávkami. Prijatie opatrení teraz môže znížiť riziko aj náklady pre Európu v prípade ďalšieho alebo úplného narušenia, čím sa posilní európska energetická odolnosť.