Európska komisia zverejnila výsledky nedávneho prieskumu Eurobarometra o ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním v online priestore, ktorý sa uskutočnil na prelome júna a júla 2023. Zo zistení vyplýva, že takmer tri štvrtiny Európanov (73 %) považuje sexuálne zneužívanie detí na internete za rozšírený problém. Občania EÚ si taktiež uvedomujú nárast nebezpečenstiev, ktoré na deti na internete číhajú. 92 % opýtaných zastáva názor, že deťom na internete hrozí čoraz väčšie riziko. Nástroje rodičovskej kontroly sa však väčšine (82 %) Európanov zdajú byť nedostatočné, pretože nepostačujú na ochranu detí pred nástrahami online sveta. Približne každý desiaty Európan (9 %) sa už na internete stretol s obsahom zobrazujúcim sexuálne zneužívanie dieťaťa. Drvivá väčšina Európanov (96 %) uvádza, že schopnosť odhaľovať zneužívanie detí je minimálne rovnako dôležitá až dôležitejšia ako právo na súkromie na internete. Takmer 9 z 10 obyvateľov EÚ (87 %) schvaľuje, aby poskytovatelia online služieb odhaľovali prípady sexuálneho obťažovania prostredníctvom správ alebo e-mailovej komunikácie. Podobne až 83 % Európanov súhlasí s tým, aby sa pre tento účel sledovala aj šifrovaná komunikácia.