Ministri Európskej únie, zodpovední za telekomunikačný sektor,  podpísali v hlavnom meste predsedajúcej krajiny, v Estónsku deklaráciu o sieťach takzvanej piatej generácie (5G). Zaviazali sa v nej zaistiť projektu 5G sietí úspech a z Európy vytvoriť jej vedúci trh. Európska únie navyše plánuje zabezpečiť, aby aspoň jedno mesto v každom členskom štáte, malo k 5G sieti prístup do roku 2020. Odborníci však stále vidia limity a európsky projekt považujú za výrazne ambiciózny. Sieťové technológie je totiž nutné definovať, štandardizovať a v neposlednom rade fyzicky vybudovať takmer od základov.