Európska komisia predstavila diskusný dokument, ktorý sa venuje možnosti prehĺbenia európskej hospodárskej a menovej únie (eurozóny). Obsahuje konkrétne kroky, ktoré by sa dali uskutočniť do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019, ako aj niekoľko možností, ako by sa mohlo postupovať v nasledujúcich rokoch.

Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek pri príležitosti zverejnenia dokumentu uviedol: „Slovensko má veľké výhody zo svojho členstva v eurozóne. Prináša nám väčšiu finančnú stabilitu, pevnú svetovú menu, nižšiu infláciu a konkrétne výhody pre ľudí a podniky. Aj zásluhou opatrení prijatých v eurozóne si Slovensko požičiava za historicky najnižšie úroky, čím každoročne ušetrí desiatky milióny eur. Výrazne klesli aj úroky pri pôžičkách pre občanov. Ďalšie posilnenie eurozóny môže pomôcť Slovensku pri dobiehaní vyspelejších krajín, pri riešení krízových situácií, lepšej ochrane vkladov, dostupnosti financií pre nové investície, ako aj pri vyrovnávaní sociálnych rozdielov.“