V reakcii na rastúce obavy z vývoja v potravinovom reťazci, na záťaž z kolísania cien a dlhotrvajúce obdobie nízkych cien, predložila osobitná skupina pre poľnohospodárske trhy komisárovi EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Philovi Hoganovi odporúčania k postaveniu poľnohospodárov v rámci potravinového reťazca.

Súčasťou správy je aj výzva na zavedenie nových pravidiel na úrovni EÚ, napríklad v oblasti niektorých nekalých obchodných praktík. K ďalším odporúčaniam patrí zvýšenie transparentnosti trhu, posilnenie spolupráce medzi poľnohospodármi, uľahčovanie prístupu poľnohospodárov k finančným prostriedkom a lepšie využívanie nástrojov na riadenie rizík.