<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Calibri" size="3">Inovačné podniky z krajín V4 sa v týchto dňoch spoločne predstavujú
investorom a americkej verejnosti. Projekt We4startups privádza 12
najzaujímavejších startupov z krajín Vyšehradskej spolupráce do Kalifornie, kde
majú načerpať skúsenosti od tamojších technologických gigantov a predviesť
vlastné úspechy. Slovensko zastupujú Mentegram, Staffino a Droppie.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><font face="Calibri" size="3">21.-23. apríla sa malé a stredné podniky z Vyšehradskej štvorky v San
Franciscu a okolitých mestách stretnú s investormi, odbornou verejnosťou a
predstaviteľmi spoločností IBM, Google, Facebook, Airbnb či Electronic Arts.
Predpokladá sa, že 12 vybraných startupov má najväčší potenciál preniknúť za
hranice regiónu.</font></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>