O potrebe akútne riešiť situáciu najmä v oceliarskom sektore diskutovali predstavitelia EÚ a na Konferencii o energeticky intenzívnom priemysle v Bruseli.Jedným z hlavných rečníkov bol aj slovenský minister hospodárstva Vazil Hudák, ktorý zdôraznil, že Slovensko sa tejto problematike bude intenzívne venovať aj počas predsedníctva Rady EÚ.Príčiny krízy európskeho oceliarskeho priemyslu minister vidí najmä v „pretlaku ocele,“ ktorú do Európy dovážajú z Číny, Ruska a iných krajín „za dumpované ceny“.Pomoc zo strany štátu je podľa jeho slov hlavne v správnom nastavení cien energií, ktoré majú najväčší podiel na cenách produktov priemyslu s vysokou intenzitou elektrickej spotreby. Zdôraznil, že to bude úloha aj pre budúcu vládu SR, aby sa zamyslela nad štruktúrou cien za energie a nad tým, ako chce podporiť ťažký priemysel, či už je to výroba ocele alebo hliníka.Na celoeurópskej úrovni treba podľa Hudáka hľadať riešenie nastavenia obchodných vzťahov k problematickým krajinám. Slovensko bude počas predsedníctva riešiť aj otázku prisúdenia štatútu trhovej ekonomiky Číne, ktorá rozdeľuje Európu.