Európska komisia včera zverejnila výsledky medzinárodného obchodu tovarov EÚ za rok 2015. Z nich vyplýva, že pre väčšinu členských štátov EÚ bol v roku 2015 hlavným dovozným aj vývozným partnerom iný členský štát Únie. Mimo hraníc EÚ boli najväčšími obchodnými partnermi Únie Spojené štáty s objemom 619 miliárd eur (18 percent celkového zahraničného obchodu s tovarom) a Čína (15 percent, 521 miliárd eur).

V prípade Slovenska boli v roku 2015 najdôležitejšími exportnými partnermi Nemecko (23 percent), Česká republika (12 percent) a Poľsko (9 percent). Hlavných dovozných partnerov pre našu krajinu predstavovali Nemecko (19 percent celkového dovozu tovarov), Česká republika (17 percent) a Rakúsko (9 percent).