Štvorica projektov zo Slovenska sa dostala medzi laureátov Európskej ceny za inovatívne vzdelávanie pre rok 2022. Nominácie oznámila komisárka pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabriel. Aktuálny ročník sa niesol v téme spoločného učenia, podpory kreativity a udržateľnosti. 25. októbra 2022 bude na slávnostnom odovzdávaní cien ocenených 98 projektov z celej Európy, medzi nimi 4 zo Slovenska: · Projekt A Little Antenna – Materská škola Rožňavská, Rimavská Sobota (kategória Vzdelávanie a starostlivosť v rannom detstve) · Projekt Edu-paths – Súkromná základná škola, Giraltovce (kategória Primárne vzdelávanie) · Projekt Portable Water Power Station – Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen (kategória Sekundárne vzdelávanie) · Projekt Work for an Inclusive School Heritage – Súkromná stredná odborná škola Pro scholaris, Žilina-Bytčica (kategória Odborné vzdelávanie a príprava)
Európska cena za inovatívne vzdelávanie je nová iniciatíva zriadená oznámením Komisie o vytvorení európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025. Cieľom udelenia ceny je osláviť úspechy učiteľov a škôl a oceniť ich prácu, identifikovať a podporovať vynikajúce vyučovacie a vzdelávacie procesy, poskytnúť prostriedky na vzájomné učenie, vyzdvihnúť hodnotu programu Erasmus+ pre európsku spoluprácu učiteľov a vytvorenie európskeho vzdelávacieho priestoru. V každej krajine zapojenej do programu Erasmus+ sa udeľujú ceny pre projekty v týchto štyroch kategóriách: vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve; primárne vzdelávanie; sekundárne vzdelávanie; odborné vzdelávanie a príprava. Cena je každý rok inak tematicky zameraná a udeľuje sa učiteľom a školám, ktorí sa prostredníctvom svojich projektov venovali konkrétnej téme uvedenej medzi prioritami európskeho vzdelávacieho priestoru.