Blíži sa úspešné zavŕšenie realizácie európskeho systému presídľovania (resettlement) prijatého v júli 2015. Presídľovanie na základe vyhlásenia EÚ a Turecka pokračuje stabilným tempom – celkovo bolo od spustenia systému presídlených spolu viac ako 25 700 osôb. Slovensko v rámci svojho záväzku presídliť 100 migrantov do 10. novembra nepresídlilo ani jedného.

Realizácia európskeho systému premiestňovania (relocation) sa po dvoch rokoch chýli ku koncu, pričom v Grécku zostáva len okolo 750 a v Taliansku len okolo 3 100 migrantov, ktorí majú byť premiestnení.  Doteraz bolo premiestnených viac ako 31 500 osôb. Slovensko doteraz premiestnilo celkovo 16 ľudí z Grécka.