Komisia oznámila súbor opatrení na ďalšiu podporu tých, ktorí utekajú pred nevyprovokovanou ruskou agresiou. Nový online nástroj na hľadanie zamestnania, ktorý bol dnes spustený, pomôže ľuďom, ktorí utekajú pred ruskou inváziou na Ukrajinu, úspešne si nájsť prácu v Európskej únii. Po registrácii v pilotnej iniciatíve EU Talent Pool môžu osoby pod dočasnou ochranou nahrať svoje životopisy, aby ich profily boli k dispozícii viac ako 4000 zamestnávateľom, vnútroštátnym verejným službám zamestnanosti a súkromným agentúram zamestnanosti. Zabezpečenie rýchlej a účinnej integrácie do trhu práce je dôležité pre hostiteľské komunity, ako aj pre tých, ktorí utekajú pred vojnou, aby obnovili svoj život.