Slovensko sa na svoje predsedníctvo výborne pripravilo a úspešne ho zvládlo. Takéto hodnotenia dostávame od európskych partnerov, diplomatov, expertov, či mimovládnych organizácií. Ambície sme si nastavili realisticky – chceli sme prispieť k väčšej súdržnosti, a preto sme sa sústredili predovšetkým na témy, ktoré Európu spájajú. Vo všetkých prioritných oblastiach, ktoré sme si stanovili sa nám podarilo posunúť dopredu.„Slovensko na začiatku svojho historicky prvého predsedníctva v Rade Európskej únie sľúbilo, že sa zameria na pozitívnu agendu a na posilnenie EÚ v záujme všetkých jej občanov. Na konci predsedníctva si dovolím tvrdiť, že sme túto ambíciu naplnili,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.