Vedúci predstavitelia Európskej komisie, Francúzska, Nemecka, Talianska, Spojeného kráľovstva, Kanady a Spojených štátov amerických vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom odsudzujú Putinov útok na zvrchovaný národ a ukrajinský ľud. Podľa vyhlásenia táto vojna predstavuje útok na základné medzinárodné pravidlá a normy, ktoré prevládali od druhej svetovej vojny a ktoré sme odhodlaní brániť. Vznikla dohoda na ďalších reštriktívnych opatreniach s cieľom ochromiť Rusko a izolovať ho od medzinárodného finančného systému a našich hospodárstiev. Tieto opatrenia budú vykonané v najbližších dňoch: 1. vybrané ruské banky budú odpojené od medzinárodného finančného systému SWIFT, čo im zamedzí vykonávať väčšinu ich finančných transakcií po celom svete a zablokuje ruský vývoz a dovoz 2. reštriktívne opatrenia, ktoré zabránia ruskej centrálnej banke v rozmiestnení jej medzinárodných rezerv spôsobom, ktorý by oslabil vplyv našich sankcií
3. opatrenia proti ľuďom a subjektom, ktoré napomáhajú škodlivým aktivitám ruskej vlády. Konkrétne pôjde o opatrenia na obmedzenie predaja občianstva – tzv. zlatých pasov – a zabrániť tak bohatým Rusom spojeným s ruskou vládou stať sa občanmi našich krajín a získať prístup k našim finančným systémom
4. zriadenie transatlantickej pracovnej skupiny, ktorá zabezpečí účinné vykonávanie našich finančných sankcií identifikáciou a zmrazením aktív sankcionovaných osôb a spoločností, ktoré existujú v našich jurisdikciách
5. zintenzívnime koordináciu v boji proti dezinformáciám a iným formám hybridnej vojny.
Všetky tieto opatrenia výrazne poškodia schopnosť Putina financovať jeho vojnu. Lídri zároveň vyjadrili pripravenosť prijať ďalšie opatrenia na vyvodenie zodpovednosti Ruska za útok na Ukrajinu.