<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Očakávaná správa 5
„prezidentov“ európskych inštitúcií navrhuje zmeny vo fungovaní eurozóny v
horizonte dvoch rokov aj zmenu zmlúv EÚ v horizonte jednej dekády. „Dobudovanie
hospodárskej a menovej únie v Európe", je správa, na ktorej sa podieľali
predseda Európskej komisie (J.-C. Juncker), predseda Európskej rady (D. Tusk),
predseda Euroskupiny (J. Dijsselbloem, prezident ECB (M. Draghi) a predseda
Európskeho parlamentu (M. Schulz).</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Sumarizuje nápady
pre ďalšiu integráciu a lepšie fungovanie eurozóny. Postup prác v princípe
rozdeľuje do dvoch fáz – okamžité zmeny, ktoré potrebujú iba úpravu
existujúcich pravidiel alebo prijatie nových a druhú, ktorá už predpokladá
zásahy do primárneho práva EÚ.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style='font-family: "Times New Roman","serif";'><font size="3">Žiadny z návrhov
nie je radikálny, čo sa od správy ani neočakávalo. Je písaná tak, aby bola
stráviteľná pre všetky zúčastnené krajiny, vrátane krajín, ktoré euro
nepoužívajú.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>