Európskej komisie dnes zverejnila Správu o systémoch zdravotnej starostlivosti, dlhodobej starostlivosti a fiškálnej udržateľnosti. Správa má viacero častí kde Európska komisia identifikuje výzvy, popisuje situáciu v EU ako aj jednotlivých členských krajinách a prináša odporúčania pre ďalšiu tvorbu politík v týchto oblastiach. Bližšie informácie k situácii v týchto oblastiach na Slovensku nájdete v druhej časti dokumentu (volume 2):- zdravotníctvo na stranách 223-232
– dlhodobá starostlivosť na stranách 436-441Situáciu v slovenskom zdravotníctve ako v oblasti dlhodobej starostlivosti Európska komisia sleduje aj v rámci Európskeho semestra. Jedno z troch odporúčaní pre Slovensko na rok 2016 sa týkalo práve zvýšenia nákladovej efektívnosti v systéme zdravotnej starostlivosti. Zdravotnej ako aj dlhodobej starostlivosti sa venuje aj Správa o Slovensku, ktorú Európska komisia zverejnila vo februári tohto roku.