Európska komisia dnes zverejnila prvé výsledky fungovania nového Rámca pre partnerstvo s tretími krajinami v oblasti migrácie. Len štyri mesiace od návrhu tento nový prístup, ktorého základom je partnerstvo s krajinami pôvodu migrácie, začína prinášať prvé výsledky. Ide o prehĺbenie spolupráce s krajinami pôvodu, tranzitu a s cieľovými krajinami. Pod úspech tohto prístupu sa podpísali úrad vysokej predstaviteľky pre zahraničnú politiku, európske inštitúcie a členské štáty EÚ.
Nový prístup spočíva v sústredení sa na výsledky, mobilizácii a sústredení potrebných prostriedkov a zdrojov EÚ na okamžité zvládnutie migračných problémov. Patrí sem aj cieľ viac investovať do riešenia prvotnej príčiny migrácie , a to najmä v týchto piatich krajinách: Niger, Nigéria, Senegal, Mali a Etiópia.
Napríklad v Nigeri už podnikli kroky smerom k riešeniu pašovania migrantov. V najbližších dňoch sa očakáva začatie vyjednávania readmisných dohôd s Nigériou. EÚ posilnila svoju podporu v rámci misií spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky, technickú asistenciu a finančné nástroje, najmä v rámci Trustového fondu EÚ pre Afriku.
V najbližších mesiacoch sa dajú očakávať ďalšie kroky, vrátane vyslania európskych styčných úradníkov pre migráciu do tretích krajín, ktorí na mieste zohrajú kľúčovú úlohu v koordinácii spolupráce s miestnymi partnermi.