Pri tejto príležitosti svetového dňa duševného vlastníctva vydal štatistický úrad Európskej únie Eurostat aktuálne údaje o počte žiadostí o ochrannú známku.

V roku 2015 prijal Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) 89 420 žiadostí o ochrannú známku Európskej únie z členských štátov EÚ. Žiadosti z členských štátov tvorili skoro 70% z celkového počtu žiadostí o ochrannú známku EÚ, ktoré v roku 2015 Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo zaznamenal.
Najvyšší počet žiadostí z krajín mimo EÚ bol zo Spojených štátov amerických (16 881), z Číny (4 153), Švajčiarska (3 997), Japonska (2 593) a Južnej Kórei (2 038).
Najviac žiadostí o ochrannú známku v rámci EÚ bolo z Nemecka (23 %), nasledujú Spojené kráľovstvo (14 %), Taliansko (11 %), Španielsko (11 %), Francúzsko (9 %).
Najvyšší počet žiadostí o ochrannú známku na milión obyvateľov bol zaznamenaný v Luxemburgu (2 190), nasleduje Malta (960), Cyprus (652), Rakúsko (345) a Dánsko (309). Na opačnom konci rebríčka sú Chorvátsko (32), Rumunsko (33), Maďarsko (57) a Slovensko (67), ktoré zaznamenali najnižší počet žiadostí v pomere k počtu obyvateľov. Celoeurópsky priemer počtu žiadostí o ochrannú známku na 1 milión obyvateľov bol 176 .