Komisia prijala oznámenie, v ktorom sa stanovujú usmernenia pre reformovaný rámec správy hospodárskych záležitostí EÚ. Vzhľadom na hlavné obavy týkajúce sa súčasného rámca sú tieto ciele zamerané na posilnenie udržateľnosti dlhu a posilnenie udržateľného a inkluzívneho rastu prostredníctvom investícií a reforiem. Cieľom usmernení je zabezpečiť, aby bol rámec jednoduchší, transparentnejší a účinnejší, s väčšou zodpovednosťou na vnútroštátnej úrovni a lepším presadzovaním, a zároveň umožniť reformy a investície a znížiť vysoké pomery verejného dlhu realistickým, postupným a udržateľným spôsobom. Reformovaný rámec by tak mal pomôcť vybudovať zelené, digitálne a odolné hospodárstvo budúcnosti a zároveň zabezpečiť udržateľnosť verejných financií vo všetkých členských štátoch v súlade so správou predsedníčky von der Leyenovej o stave Únie v roku 2022. Dnešné oznámenie nadväzuje na rozsiahle oslovenie zainteresovaných strán a členských štátov.