Pri príležitosti zverejnenia správy Európskej komisie o Slovensku 2019 Vás pozývame na embargovaný brífing a diskusiu pre novinárov a analytikov pod názvom: Slovensko očami Európskej komisie – Správa o Slovensku 2019. Brífing sa uskutoční v utorok 26. februára 2019 o 09:30 v priestoroch Európskeho informačného centra, Palisády 29 v Bratislave.

Tohtoročná Správa o Slovensku je v mnohom výnimočnejšia ako tie predošlé:

– prepája 2 procesy – Európsky semester (koordináciu hospodárskych politík) a negociáciu financovania priorít z fondov pre Kohéznu politiku po roku 2020,

– dáva väčší dôraz na identifikáciu a prioritizáciu investičných oblastí verejných a súkromných investícií, poskytuje analytický základ pre spustenie negociácie a programovania európskych fondov,

– EK na základe tejto analýzy identifikovala  (v prílohe Správy o Slovensku 2019) špecifické investičné potreby SR, ktoré sa budú podrobne diskutovať v nadchádzajúcom dialógu Európskej komisie a SR o nastavení operačných programov

Európska komisia každoročne zverejňuje v rámci tzv. Európskeho semestra podrobné správy o členských krajinách v ktorých hodnotí makroekonomickú situáciu a vývoj, hospodársku orientáciu vlády a jednotlivé štrukturálne politiky – najmä trh práce, zdravotníctvo, školstvo a vedu, podnikateľské prostredie, justíciu a verejnú správu. Správy slúžia predovšetkým na zosúlaďovanie hospodárskych politík a na zdôraznenie oblastí, v ktorých by členské štáty v záujme konkurencieschopnosti a udržateľnosti verejných financií mali zvýšiť svoje reformné úsilie.