Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová sa dnes zaviazala, že Európska komisia sa bude usilovať o udržateľné a transformačné oživenie, ktoré Európe poskytne globálnu platformu pre dosiahnutie vedúcej pozície v hospodárskych, environmentálnych a geopolitických otázkach. Predsedníčka to dnes uviedla vo svojom prvom výročnom prejave o stave Únie pred plénom Európskeho parlamentu v Bruseli. Zároveň načrtla cestu, ktorou by sa má Európska únia vydať, aby prekonala problémy spôsobené koronakrízou a aby z pandémia vyšla silnejšia a vitálnejšia. Predsedníčka zdôraznila, že vďaka NextGeneration EU má Európa jedinečnú príležitosť stať sa ekologickou, digitálnou a odolnou. Dodala, že Európa na to má všetky predpoklady: má víziu, plán aj investície.

Prejav sa sústredil na šesť kľúčových tém vrátane Európskej zelenej dohody, digitalizácie, modernizácie, spravodlivej globalizácie a problematiky migrácie, ako aj úlohy právneho štátu a vnímania Európy ako globálneho hráča. Ústrednou témou bola aj ochrana ľudských práv, ktorá definuje nielen vnútorné politiky, ale aj vonkajšie vzťahy s Čínou, Ruskou federáciou alebo Spojenými štátmi. Pre dosiahnutie svojich cieľov musí Únia:

– chrániť životy a živobytia v Európe, ako aj zdravie svojich občanov a stabilitu hospodárstva;
– posilniť stavebné prvky Európskej zelenej dohody a zvýšiť jej ciele;
– zaistiť vedúce postavenie v digitálnej transformácii, najmä v oblasti údajov, technológií a infraštruktúry;
– maximálne využívať jednotný trh;
– pokračovať v podpore a koordinácii globálnej reakcie na koronakrízu, pretože svet čaká na účinnú, dostupnú a bezpečnú vakcínu proti ochoreniu COVID-19;
– asertívnejšie reagovať na globálne udalosti a prehlbovať naše vzťahy s najbližšími susedmi a globálnymi partnermi EÚ;
– prijať nový prístup k migrácii, zostať ostražití pri dodržiavaní zásad právneho štátu a budovať Úniu, kde rasizmus a diskriminácia nemajú miesto.