Každý rok v septembri prednáša predsedníčka Európskej komisie prejav o stave Únie pred Európskym parlamentom. Hodnotí v ňom doterajšie úspechy a načrtáva svoju víziu do budúcnosti.
Po prejave nasleduje rozprava v pléne. Prejav o stave Únie je východiskovým bodom dialógu s Európskym parlamentom a Radou na prípravu pracovného programu Komisie na rok 2023. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová prednesie svoju tretiu správu o stave Únie 14. septembra 2022.