Komisia víta jednohlasnú dohodu o smernici navrhnutej Komisiou, ktorá zabezpečí uplatňovanie minimálnej efektívnej sadzby dane pre veľké nadnárodné skupiny. Dosiahnutie dohody oznámilo včera v noci české predsedníctvo Rady EÚ. Vďaka tejto historickej dohode je EÚ bližšie k naplneniu svojho prísľubu, že bude medzi prvými, ktorí implementujú daňovú reformu OECD. Keď sa táto dohoda začne vykonávať, vnesie do medzinárodného rámca pre zdaňovanie právnických osôb spravodlivosť, transparentnosť a stabilitu. Smernica obsahuje spoločný súbor pravidiel pre výpočet 15 %-nej minimálnej efektívnej sadzby dane – s cieľom zabezpečiť jej dôsledné a jednotné uplatňovanie v celej EÚ. Minimálnu sadzbu dane vo výške 15 % odsúhlasilo na globálnej úrovni 137 krajín. Tieto pravidlá budú platiť pre nadnárodné skupiny podnikov a veľké vnútroštátne skupiny v EÚ, ktoré majú kombinované finančné príjmy viac ako 750 miliónov eur ročne. Budú sa vzťahovať na všetky veľké skupiny, domáce aj medzinárodné, ktorých materská alebo dcérska spoločnosť sa nachádza v členskom štáte EÚ.Smernica upravuje aj situáciu, keď krajina, v ktorej má sídlo dcérska spoločnosť, minimálnu efektívnu sadzbu neuplatňuje. V takom prípade členský štát, v ktorom sídli materská spoločnosť, uplatní tzv. dodatočnú daň. Smernica takisto zabezpečí efektívne zdaňovanie v situáciách, keď sa materská spoločnosť nachádza mimo EÚ v krajine s nízkym zdanením, ktorá neuplatňuje rovnocenné pravidlá. Členské štáty musia nové pravidlá implementovať do 31. decembra 2023.