Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker dnes navrhol sprísnenie Kódexu správania sa komisárov. Patrí sem napríklad požiadavka o predĺženie obdobia, počas ktorého sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov, zo súčasných 18 mesiacov na dva roky v prípade bývalých komisárov a na tri roky v prípade predsedu Komisie.