Kapitálový investičný fond BlueIvest, v hodnote 75 miliónov eur, bude strategicky podporovať inovatívne modré hospodárstvo. Spolu s Európskou komisiou ho v Bruseli na konferencii BlueInvest Day 2020 spustil Európsky investičný fond (EIF). Ten sa bude starať o jeho spravovanie aj financovanie. Takzvané modré hospodárstvo sa sústreďuje na hospodársku činnosť súvisiacu s oceánmi, morami a pobrežiami. Zahŕňa spoločnosť žijúcu  v morskom prostredí, ale aj podniky vyrábajúce tovar alebo ponúkajúce služby, ktoré prispievajú k námornému hospodárstvu.

Toto odvetvie môže zohrávať dôležitú úlohu pri transformácii na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050, čo je jednou z ambícii súčasnej Komisie v rámci Európskeho ekologického dohovoru. Komisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius uviedol: „Oceány budú prvou oblasťou, ktorú zasiahne zmena klímy, zároveň ponúkajú mnoho možností na riešenie krízových situácií, a to v každom námornom priemysle, od rybolovu a akvakultúry cez pobrežie, energiu vetra, vĺn a prílivu po modré biotechnológie a mnoho ďalších oblastí súvisiacich s inováciami.“ BlueInvest fond je nástrojom na rozvinutie potenciálu modrého hospodárstva tak, že prispieva k ekologickému obchodu a zabezpečuje hospodársky rast európskych malých a stredných podnikov vyvíjajúcich inovatívne a udržateľné výrobky a služby.