V IT Fitness teste, ktorý bude oficiálne spustený a potrvá do konca júna 2017, budú mať Slováci už po šiestykrát možnosť overiť si svoje počítačové zručnosti, vedomosti o internete a sociálnych sieťach, či online marketingu a pripojiť sa tak k vyše 120 tisícom úspešných absolventov predchádzajúcich ročníkov IT Fitness testu.  Zapojiť sa môže každý – bez ohľadu na vek, profesiu či zameranie. Po  absolvovaní testu získa každý účastník certifikát, ktorý môže priložiť k svojmu CV pri uchádzaní sa o zamestnanie.