<font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Aj napriek tomu
nemecké veterné elektrárne ani zďaleka neprodukujú toľko energie koľko by
mohli. Na Slovensku sa veterná energia využíva len v minimálnej miere.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Využívanie
obnoviteľných zdrojov energie je v Nemecku na vzostupe. Najvýraznejší trend
rastu je pozorovateľný najmä pri využívaní veternej energie. Avšak potenciál
obnoviteľných zdrojov ani zďaleka nedosiahol svoje limity.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">Od roku 2000
zvýšilo Nemecko výrobu energie z obnoviteľných zdrojov až štvornásobne. Pokým
pred pätnástimi rokmi vyrobili z obnoviteľných zdrojov 40 terawatt hodín (TWh)
energie, vlani to už bolo 157,4 TWh.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style=’font-family: "Times New Roman","serif";‘><font size="3">V roku 2014
Nemecko postavilo veterné elektrárne, ktoré v rámci EÚ vyprodukovali 30,4 %
energie. Nasleduje ho Španielsko (17,9 %) a Spojené kráľovstvo (9,7 %). Podľa
štatistík Európskej asociácie pre veternú energiu (EWEA) sa v priebehu jedného
roka podarilo v Nemecku vyrobiť 5280 megawattow (MW) energie využitím veterných
elektrární.</font></span></p><font face="Times New Roman" size="3"></font>