Vedúci Zastúpenia EK na Slovensku Dušan Chrenek k tomu uviedol: „Vzťahy medzi poľnohospodármi a dodávateľmi nie sú vždy rovnocenné. Napríklad to, ako sa pohybujú ceny poľnohospodárskych produktov vidno viac v ďalších stupňoch výroby než u drobných farmárov, čo ich znevýhodňuje pri vyjednávaní. Aj preto treba posilniť ich pozíciu v potravinovom reťazci. Názor ako na to, môže teraz vyjadriť každý v online konzultácii, ktorú spustila Európska komisia.“

Európska komisia má v úmysle zozbierať podnety s cieľom posúdiť potrebu a účelnosť možných opatrení, ktoré sa majú podniknúť na úrovni EÚ v záujme riešenia alebo regulácie nekalých obchodných praktík v súvislosti s poľnohospodárskymi a potravinovými výrobkami.